Kompletna marketinška usluga


Kompletna marketinška usluga je ono što pružamo svojim klijentima kada je u pitanju vizuelno brendiranje. Usluge grafičkog dizajna obuhvataju kompletan asortiman proizvoda, kao što su web, priprema za štampanje različitih vrsta časopisa, kataloge, ali definitivno postoji zahtevniji pristup u pogledu grafičkog dizajna sajmova, brendiranja kancelarije, dizajna elektronskih proizvoda letke i transparente, kao i izradu knjige standarda logotipa.

Strateški marketing


To je svakako ozbiljan pristup marketing menadžmentu, koji podrazumeva kontinuirani proces pozicioniranja klijentske kompanije na tržištu. To su procesi planiranja i primene marketinških aktivnosti na marketinške ciljeve, koje je osmislio i kreirao naš kreativni tim.

Strateški marketing uključuje:
  • Analiza okruženja, razumevanje snage klijenta (parametri KPI)
  • Ciljanje ciljeva
  • Marketing planiranje
  • Definisanje strategije plana prema klijentu
  • Implementaciju strategije
  • Kontrola realizacije i pregled rezultata